Reklam

Vi stödjer Radiosol
Veckans Programsponsor:
Vi stödjer Radiosol
Styrelsen 2016 2017-01-30T21:22:47+01:00

Ordförande: Gösta karlsson ( gosta.karlsson@radiosol.se )
Vice Ordförande: Nils Berglund( nils.berglund@radiosol.se )
Ledamot (Kassör): Torleif Ögren ( torleif.ogren@radiosol.se )
Ledamot (Sekreterare): Vakant( @radiosol.se)
Ledamot:Patrik Jonasson ( patrik.jonasson@radiosol.se)
Ledamot: Birger Brorsson ( birger.brorsson@radiosol.se)
Ledamot: Birgitta Kjellström ( birgitta.kjellstrom@radiosol.se)

Ersättare:
Ersättare: Daniella Schölling ( daniella.scholling@radiosol.se)
Ersättare:  (@radiosol.se  )
Ersättare: Vakant

Valberedning: Robin Hansson, Birger Eriksson, Einar Ångman.  valberedning kontaktas via:(info@radiosol.se)

Revisor: Marianne Henriksson ( marianne.henriksson@radiosol.se)
Revisor: Roland Ågren ( roland.agren@radiosol.se)

Senast uppdaterad: 2016-03-06