Igår, onsdagen 6/4 18.00, hade vi årsmöte i Radiosol. Vi gav förra årets styrelse ansvarsfrihet, på revisorernas inrådan, och vi valde in en ny styrelse för 2022.

Stort tack för ledarskapet allihop som varit engagerade under 2021! Särskilt tack till Per Nylander (ledamot) och Stefan Ericsson (valberedning) för era bidrag under de gånga mandaten.

Och varmt välkomna nya styrelsen!

Ordförande: Roger Westerlund
Vice ordförande: Nils Berglund
Kassör: Mathilda Lindgren
Sekreterare: Gunilla Karlsson
Ledamot: Fredrik Granholm
Ersättare: Linda Nordlander
Ersättare: Jonas Karl

Revisor: Göran Olsén
Revisor: Lars-Åke Hansson
Valberedning: Robin Hansson
Valberedning: Inger Lundgren