Lars-Åke Hansson
Lars-Åke HanssonOrdförande
Nils Berglund
Nils Berglund Vice Ordförande
Elsa Hansson
Elsa HanssonKassör
Gunilla Karlsson
Gunilla KarlssonLedamot / Sekreterare
Per Nylander
Per NylanderLedamot
Roger Hellqvist
Roger HellqvistLedamot
Mathilda Lindgren
Mathilda LindgrenLedamot
Roger Westerlund
Roger WesterlundErsättare
Gösta Karlsson
Gösta KarlssonErsättare
Göran Olsén
Göran OlsénRevisor
Vakant
VakantRevisor
Vakant
VakantRevisor
Robin Hansson
Robin HanssonValberedning
Inger Lundgren
Inger LundgrenValberedning

Senast uppdaterad: 2020-11-23